סימן תקצה: מי שאינו בקי לא בתקיעות ולא בתפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצה: מי שאינו בקי לא בתקיעות ולא בתפלה

סימן תקצה: מי שאינו בקי לא בתקיעות ולא בתפלה

 

סעיף א
מי שאינו בקי בתקיעות ולא בסדר תפלת מוסף, ולפניו שתי עיירות באחת בקיאים בתקיעות ולא בתפלת מוסף ובאחת בקיאין בתפלת מוסף ולא בתקיעות, הולך למקום שבקיאים בתקיעות, אפילו של מוסף ודאי ושל תקיעות ספק.
הגה: מיהו אם יכול לילך למקום המתפללים ויש שהות ביום שישמע אח"כ התקיעות במקום שתוקעין, יקיים שתי המצות, דכל היום כשר לתקוע (ב"י בשם ירושלמי).