סימן תקצט:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצט:

סימן תקצט:

 

סעיף א
ליל ר"ה שחל להיות במוצאי שבת, אומרים: ותודיענו.