סימן תרא: סדר יום שני של ר"ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרא: סדר יום שני של ר"ה

סימן תרא: סדר יום שני של ר"ה

 

סעיף א
ביום שני (מתפללים כמו ביום ראשון) (טור), וקורים מוהאלהים נסה את אברהם עד סוף סידרא, ומפטיר קורא כמו אתמול ומפטיר בירמיה (ירמיה לא, א) כה אמר ה' מצא חן במדבר עד הבן יקיר לי אפרים; ובמוצאי ר"ה מבדילין כמו במוצאי שבת, אלא שאין מברכין על הבשמים ועל האש.
 
סעיף ב
אף בארץ ישראל עושים ר"ה שני ימים.