סימן תרב: סדרי ימי תשובה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרב: סדרי ימי תשובה

סימן תרב: סדרי ימי תשובה

 

סעיף א
הגה: ומתענים למחרת ר"ה (טור), והוא תענית צבור.
בכל הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מרבים בתפלות ותחנונים.
הגה: ואומרים אבינו מלכנו ערב ובוקר, מלבד בשבת (טור); ואפילו אם חל מילה, שאין אומרים תחנון, אפילו הכי אומרים אבינו מלכנו (מנהגים); ואומרים בכל יום שלשה פעמים וידוי קודם עלות השחר, מלבד בערב יום כפור שאין אומרים אותו אלא פעם אחת (רוקח); ואין נותנין חרם, וכן אין משביעין אדם בבית דין, עד אחר יום כפור (מהרי"ל). אין מקדשין הלבנה עד מוצאי יום כפור; ושבת שבין ראש השנה ליום כפור המנהג לומר בו צו"ץ.