סימן תרג:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרג:

סימן תרג:

 

סעיף א
אף מי שאינו נזהר מפת של כותים, בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר.
הגה: ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה; וספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאי, כי יותר מתחרט כשיודע שעשה משאינו יודע, ולכן קרבן אשם תלוי הוצרך להיות יותר ביוקר מחטאת (ד"ע ורבינו יונה ריש ברכות).