סימן קפט: נוסח ברכה רביעית ודיניה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפט: נוסח ברכה רביעית ודיניה

סימן קפט: נוסח ברכה רביעית ודיניה

 

סעיף א
ברכה רביעית לא יאמר תתברך, ולא יאמר בה החי, כי אם בבית האבל; ואומר בה שלשה מלכויות: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה, האל אבינו מלכנו, המלך הטוב. וג' הטבות: הוא הטיב לנו, הוא מטיב לנו, הוא ייטיב לנו. וג' גמולות: הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו.
 
סעיף ב
בבית האבל אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב המלך החי הטוב והמטיב אל אמת דיין אמת וכו' (ועיין בי"ד סימן שע"ט).