סימן תקעא: מי הם החוטאים לישב בתענית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקעא: מי הם החוטאים לישב בתענית

סימן תקעא: מי הם החוטאים לישב בתענית

 

סעיף א
היושב בתענית, אם יכול לסבול התענית נקרא קדוש; ואם לאו, כגון שאינו בריא וחזק, נקרא חוטא.
 
סעיף ב
תלמיד חכם אינו רשאי לישב בתענית, מפני שממעט במלאכת שמים, אלא אם כן כשהצבור מתענים שלא יפרוש עצמו מהם; ומלמדי תינוקות דינם כת"ח.
 
סעיף ג
עיר שהקיפוה כותים, וכן יחיד הנרדף מפני אנסין או מפני לסטים או מפני רוח רעה, אינם רשאים להתענות, שלא לשבר כחם; אלא יקבלו עליהם להתענות כך וכך תעניות לכשינצלו; וכן אם גזרו גזרה וגזרו שלא להתענות עליו, יקבלו עליהם להתענות כך וכך תעניות כשיעבור הגזירה.