סימן תקעב: באיזה ימים אין גוזרים תענית צבור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקעב: באיזה ימים אין גוזרים תענית צבור

סימן תקעב: באיזה ימים אין גוזרים תענית צבור

 

סעיף א
אין גוזרין תענית על הצבור בתחלה ביום חמישי, שלא להפקיע (פי' שלא לייקר השער) שערים; ואפילו במקום שאין לחוש לכך.
 
סעיף ב
אין גוזרין תענית על הצבור בראשי חדשים, או בחנוכה ופורים, או בחולו של מועד; ואם התחילו להתענות על הצרה, אפילו יום אחד, ופגע בהם יום מאלו, מתענין ומשלימין היום בתענית.
 
סעיף ג
צבור שבקשו לגזור תענית שני וחמישי ושני, ופגע בתענית ט"ו בשבט, התענית נדחה לשבת הבאה כדי שלא יגזרו תענית בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות;
הגה: מיהו אם התחילו להתענות, אין מפסיקין, כמו בראש חדש וחול המועד (ב"י).