סימן תקעח: שכל יחיד יתענה ויתפלל על צרתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקעח: שכל יחיד יתענה ויתפלל על צרתו

סימן תקעח: שכל יחיד יתענה ויתפלל על צרתו

 

סעיף א
כשם שהצבור מתענים ומתפללים על צרתם, כך כל יחיד מתענה ומתפלל על צרתו. כיצד, היה לו חולה או תועה במדבר, או חבוש בבית האסורים, יש להתענות ולבקש רחמים בתעניתו; ולא יתענה בשבת ומועד, חנוכה ופורים וראש חודש.