סימן טז: שיעור טלית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן טז: שיעור טלית

סימן טז: שיעור טלית

 

סעיף א
שיעור טלית שחייב בציצית, שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשומרו.
הגה: ואז חייב בציצית. ודוקא כשהגדול לובשו פעמים עראי ויוצא בו לשוק (ב"י בשם בן חביב ובשם מהרי"ח).