סימן יט: זמן ברכת ציצית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יט: זמן ברכת ציצית

סימן יט: זמן ברכת ציצית

 

סעיף א
ציצית חובת גברא הוא ולא חובת מנא, שכל זמן שאינו לובש הטלית פטור מציצית, ולפיכך אינו מברך על עשיית הציצית, שאין מצוה אלא בלבישתו.
 
סעיף ב
עשה טלית לצורך תכריכין, אף על פי שלובשו לפעמים בחייו, פטור.