סימן כב: דין שהחיינו על עשיית ציצית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כב: דין שהחיינו על עשיית ציצית

סימן כב: דין שהחיינו על עשיית ציצית

 

סעיף א
קנה טלית ועשה בו ציצית, מברך שהחיינו, דלא גרע מכלים חדשים.

הגה: ואם לא בירך בשעת עשייה, מברך בשעת עטוף ראשון (מיימוני נ"י).