אישות ומשפחה

יהודה איזנברג

אוניברסיטת בר-אילן, פרויקט תושבע"פ ממ"ד
משרד החינוך והתרבות
האגף לתכניות לימודיםחומר לתלמיד

       טבלאות סיכום לחומר לתלמיד (בפורמט word)
       הקדמה

חלק ראשון: סקירות הלכתיות
יצירת משפחה
       קידושין ונישואין
       נישואין
       חובות וזכויות בנישואין
       קידושי ספק

בין בעל לאשתו
       מן האגדה
       פרייה ורבייה
       הרחקה וייחוד
       טהרת המשפחה

בין הורים לילדים
       חובות האב לבניו
       כיבוד הורים

פירוק המשפחה
       איסורי נישואין
       עגונה
       ייבום
       גירושין
       דיני ירושה

חלק שני: מקורות וניתוחים
מכתבי הרמב"ם והראשונים
       רמב"ם, מורה נבוכים ג, מט
       רמב"ם, ספר המצוות, לא תעשה שנ"ה
       שו"ת הרשב"א
       משפטו של שמואל בן תיבון
       דינם של מתנות החתן
       עליה לארץ ישראל

שאלות ותשובות מהספר "שרידי אש"
       תנועת הנוער ישורון
       ילד שאין יודעים מי אביו
       נישואי תערובת

שאלות ותשובות מהספר "אגרות משה"
       סדר נישואין במשפחה
       נסיעה בתחבורה ציבורית ודיני צניעות
       ריקודים מעורבים
       בדיקות למחלת טי-זקס
       מי רשאית להתחתן עם כהן
       טיפול רפואי ודיני צניעות
       קידושין מתוך משחק
       דרכי תשובה

נישואין אזרחיים, הרב אהרן קליינשפיז

באהבת המין, הרב א"א דסלר

המקוה במצדה, יגאל ידין

זכויות החולה - הנחיות לביצוע בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט

חומר למורה
הקדמה
היהדות והאהבה / שלום רוזנברג
הקרב על המשפחה / אפרים רז
ביקורת על הספר אישות ומשפחה, ותשובה / עדנה ענבר
סיפור החליצה של ברונקה סטאבסקי / שמחה רז
אישה הנותנת טבעת לבעלה / הרב משה פיינשטיין
כיסוי ראש בבית / הרב משה פיינשטיין
כיסוי ראש האישה / הרב אלימלך בר שאול
אהבה ותאווה / הרב אלימלך בר שאול
כבודה של האישה / הרב אלימלך בר שאול
ייעוץ רוחני לנער עם דחפים הומוסקסואלים / ד"ר וולוולסבי, הרב ד"ר וינשטיין
אמצעי מניעה - מבט רפואי-הלכתי / הרב יואל קטן, ד"ר חנה קטן, ד"ר אלחנן בראון
דוגמא למבחן בגרות בנושא "אישות ומשפחה" - כולל פתרונות