סימן שיא: דין החשוד למכור הבכור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שיא: דין החשוד למכור הבכור

סימן שיא: דין החשוד למכור הבכור

 

סעיף א
החשוד למכור בכור לשם חולין, אין קונים ממנו בשר צבאים, שדומה לבשר עגלים. ואין לוקחים ממנו עורות שאינם עבודים, אפילו של נקבה, שמא יחתוך זכרותו ויאמר: של נקבה הוא. ואין לוקחין ממנו צמר, אפילו מלובן. אבל לוקחין ממנו צמר טווי ולבדים ועורות עבודים.