סימן שלב: דין מתנות עניים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שלב: דין מתנות עניים

סימן שלב: דין מתנות עניים

 

סעיף א
לקט, שכחה ופאה, אם אין עניי ישראל מצוים שם ליטלם, אין צריך להניחם.
הגה: והאידנא אין נוהגין בהם, לפי שהרוב עובדי כוכבים, ואם יניחום, יבואו עובדי כוכבים ויטלום (טור).