דפי עבודה על ספר דברים לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים, מאת עמירם דומוביץ"