תנ"ך להעתקת קטעים ופרקים ללימוד ולהוראה.

תנ"ך להעתקת קטעים ופרקים ללימוד ולהוראה.

כל פרקי המקרא גם בפורמט וורד.
נקיים מטעמים וסימני פיסוק, ומתחשבים בפרשות פתוחות וסגורות
שם הוי"ה מופיע בצורה ה', ושם אלהים מופיע בצורה 'אלוהים' - צורות אלה אינן קודש.
מאת: אליצור עמנואל

תורה

נביאים

כתובים