דפי עבודה על ספר בראשית לכיתה יא, לפי תוכנית הלימודים, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה על ספר בראשית לכיתה יא, לפי תוכנית הלימודים, מאת עמירם דומוביץ