דפי עבודה לתלמיד לכיתות י-יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד לכיתות י-יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר במדבר לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר שמואל ב לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר מלכים לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר תהילם לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר בראשית לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה על ספר ישעיהו לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר יונה לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה על ספר דברים לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספרים ירמיהו ויחזקאל לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ