דפי עבודה לתלמיד על ספר תהילם לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר תהילם לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ