דפי עבודה לתלמיד על ספר שמואל ב לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר שמואל ב לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ