דפי עבודה על ספר ישעיהו לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה על ספר ישעיהו לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ