דפי עבודה לתלמיד על ספרים ירמיהו ויחזקאל לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספרים ירמיהו ויחזקאל לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ