דפי עבודה על ספר יונה לכיתה יא, לפי תוכנית הלימודים, מאת עמירם דומוביץ