משהו על תולדות הוראת תנ"ך

משהו על תולדות הוראת תנ"ך