דפי עבודה לתלמיד על ספר בראשית לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר בראשית לכיתה י"א, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ