דפי עבודה על ספר דברים לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה על ספר דברים לכיתה יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ