דפי עבודה לתלמיד על ספר מלכים לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

דפי עבודה לתלמיד על ספר מלכים לכיתה י', לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ