הקדמה כללית - ירמיהו ויחזקאל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הקדמה כללית - ירמיהו ויחזקאל

הקדמה כללית - ירמיהו ויחזקאל

 

ý   דפי העבודה לתלמיד על ספרים ירמיהו ויחזקאל מעובדים לפי תוכנית הלימודים שמתפרסמת באתר "תנ"ך - החמ"ד" - תשפ"ג.

ý   דפי העבודה תואמים את החומר לבגרות בתורה לכיתה יב לתלמידי 5 יח"ל (שאלון 2581) ולתלמידי 3 יח"ל (שאלון 2381).

ý   דפי העבודה שמופיעים כאן באתר "דעת" הם על כל הפרקים שהופיעו בעבר בתוכנית הלימודים. יש לשים לב, בכל שנה מתפרסם מיקוד ובו רשימה של הפרקים שירדו במיקוד.

ý   מקראה לדפי העבודה:

v   מקור המופיע ללא כל סימון ליד מראה המקום שלו - הינו מקור חובה לכל התלמידים (לתלמידי 5 יח"ל ולתלמידי 3 יח"ל).

v    מקור שליד מראה המקום שלו יש סימון š הינו מקור שמיועד רק לתלמידי 5 יח"ל.

v   מקור שליד מראה המקום שלו יש סימון x הינו מקור של העמקה והוא רשות.

ý   שאלות, הארות והערות ניתן לשלוח אלי לכתובת המייל:

amiramdom@gmail.com

ý   תודתי נתונה לתלמידי כיתה יא בביה"ס התיכון התורני הימלפרב ירושלים (בשנים תשע"ה-תשפ"ב), שביחד למדנו את פרקי ירמיהו ויחזקאל, ואשר לא פעם העירו את הערותיהם על דפי העבודה, דבר שגרם לשינוי הדברים ולהצגתם בדרך שהם המליצו עליה.

 

עמירם דומוביץ