מכילתא - מדרש הלכה לשמות - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ:

מכילתא - מדרש הלכה לשמות - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ:

הטקסט מבוסס על נוסח המכילתא המובא בפירושו של המלבי"ם תוך השוואה ממקורות נוספים והשלמה על פיהם.