הנה איש - צמח שמו / יהושע רוזנברג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הנה איש - צמח שמו

שיחות בספר זכריה

מחבר: יהושע רוזנברג

זכריה ו

מבחר שיחות ששודרו ב"קול ישראל" במסגרת "פרקי היום בתנ"ך"

הנה איש - צמח שמו

 

הימים הם ימי בנין בית המקדש השני. העולים מבבל שבים לירושלים, והם מוצאים את הארץ חרבה ושוממה. העולים מנסים לשקם את הריסות הארץ, והם בונים את בית המקדש. בראש העם עומדים יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וזרובבל, פחת יהודה, המושל.
זכריה הנביא מנבא בימי מעבר אלה, והוא מזכיר את תהילת העבר ומשווה אותה אל תקוות העתיד.
בנבואה על המנורה, מנורת הזהב, מזכיר זכריה "שנים זיתים עליה, אחד מימין הגולה, ואחד משמאלה" (ד, ג). והנביא שואל: "מה שני הזיתים האלה, על ימין המנורה על שמאלה". והוא מקבל תשובה: "אלה שני בני היצהר, העומדים על אדון כל הארץ" (ד, יד). שני בני היצהר - שתי הרשויות השולטות בארץ: הכהונה והמלוכה. המנורה מסמלת את שני אלה.
בפרק ו' ממשיך זכריה לתאר את היחסים שבין הכהונה והמלוכה. הוא ממשיך את תאור המלך, ובמקום להיעצר בדמותו של זרובבל, הוא ממשיך את התיאור, ומזהה את זרובבל עם המלך העתיד לקום, עם דמותו של המלך המשיח.
בפרק ו' הופכים שני הזיתים לשתי עטרות. אם בפרק ד' היו שני הזיתים זהים, והם סימלו את הכהן ואת המלך כשם שווים, הרי בפרק ו' יש הבדל בין השנים. לא עוד שוויון. הבה ונקרא:
ולקחת כסף וזהב, ועשית עטרות. ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול" (ו, יא).
 
שתי עטרות בונה זכריה. למי עטרת הכסף, ולמי עטרת הזהב? לפי סדר הדברים ברור כי הכסף - ליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואילו הזהב שמור למלך. אך מה שמו של המלך? האם הוא זרובבל פחת יהודה? זכריה קורא לו בשם אחר: "הנה איש, צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל ה'" (ו, יב).
האם צמח הוא זרובבל? מדוע זכה צמח בעטרת זהב, בעוד הכהן הגדול זכה בעטרת כסף בלבד? וחמור מזה: האם אין הבדל זה מזמין תחרות וקנאה בין שני המנהיגים את העם? בדמותו של צמח התמזגו שתי דמויות: צמח הוא זרובבל, השליט הנוכחי, הקיים בימי זכריה. אבל הוא גם המלך העתיד, המלך המשיח. נראה כיצד מוזכר צמח בנבואות אחרות:
ישעיהו אומר:
ביום ההוא יהיה צמח ה' ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל (ד, ב).
 
ירמיהו קורא:
הנה ימים באים נאם ה' והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ (כג, ה).
 
ושוב קורא ירמיהו:
בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תושע יהודה וירושלים תשכון לבטח וזה אשר יקרא לה - ה' צדקנו (לג, טו-טז).
 
גם הנביא זכריה מזכיר את צמח באוזני יהושע הכהן הגדול: "שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה כי הנני מביא את עבדי צמח" (ג, ח).
עכשיו אנחנו כבר נכונים להבין את נבואת זכריה בפרק ו', את נבואת שתי העטרות. זכריה קורא לכהן הגדול ומסביר לו את סדרי המלוכה העתידים. שתי עטרות תהיינה, עטרת כסף לכהן הגדול, ועטרת זהב למושל. והמושל - לא זרובבל האיש הוא, אלא היוצא ממנו, הלא הוא צמח. הלא הוא המלך המשיח.
פעולתו של המלך המשיח מובאת לפרטיה:
"הנה איש, צמח שמו, ומתחתיו יצמח ובנה את היכל ה'.
והוא יבנה את היכל ה', והוא ישא הוד, ויש ומשל על כיסאו.
והיה כהן על כיסאו".
 
המלך המשיח ישא הוד. הוא יבנה את בית המקדש. והכהן - בעל עטרת כסף - יתייצב לפני כיסאו של המלך המשיח. ואין הנביא יכול להתעלם מן החשש שקנאה תפר את האידיליה הזאת. והוא ממשיך: "ועצת שלום תהיה בין שנים".
כהן ומלך ינהלו את ישראל. המלך המשיח, והכהן העומד לפניו.