טקסט מלא

טקסט מלא

טקסט מלא של פרשנים למקרא,

אביעזר

אבן עזרא

אברבנאל

אלשיך - תורת משה לחמישה חומשי תורה

אלשיך - המראות הצובאות לנביאים

אלשיך -רוממות אל על ספר תהלים

בעל הטורים

ברטנורא

דעת זקנים

הכתב והקבלה

העמק דבר

הרא"ש על התורה

חזקוני

כלי יקר

מנחת שי

מלבי"ם

מצודת דוד

ספורנו

עקידת יצחק לרבי יצחק ערמה

רא"ם - רבי אליהו מזרחי

רבנו בחיי

רד"ק

רלב"ג

רמב"ן

רש"י

רשב"ם

שפתי חכמים

תרגום אונקלוס

תרגום יונתן בן עוזיאל