הרא"ש על התורה

הרא"ש על התורה

פירוש הרא"ש על התורה מאת רבינו אשר - מהדורה מעוצבת