דעת זקנים

דעת זקנים

פירוש לתורה שנכתב על ידי בעלי התוספות במאות השתים עשרה והשלוש עשרה. מרביתם מחוג תלמידי רש"י באשכנז ובצרפת ומיעוטם באנגליה ובאיטליה. - מהדורה מעוצבת