בראשית

בראשית

 • פרשת בראשית
  "ויִשַׁע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה" - מדוע? ( בראשית ד', א-טז)
 • פרשת נח
  "וְשַׁח גבהוּת האדם" (ישעיה ב', יז), החטא ועונשו בסיפור על העיר בבל ומגדלה (בראשית י"א, א-ט)
 • פרשת לך לך
  "ותענה שרי" - האם "חטאה אמנו בעינוי הזה"?
 • פרשת וירא
  הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל
 • פרשת חיי שרה
  יפה שתיקתן של עבדי אבות (בראשית כ"ד)
 • פרשת תולדות
  הערכת המעשה של נטילת הברכות (בראשית כ"ו, לד - כ"ח, ט)
 • פרשת ויצא
  שִׁיבה מאוחרת
 • פרשת וישלח
  המפגש הכפול בין יעקב לעשו (בראשית ל"ב, ד - ל"ג, כ)
 • פרשת וישב
  פשרם של חלומות יוסף
 • פרשת מקץ
  מתי אמר ראובן לאחיו "אל תחטאו בילד" והם לא שמעו לו?
 • פרשת ויגש
  נאום יהודה ואפשרות הרַשׁומון בסיפור המקראי
 • פרשת ויחי
  פרֵדה מיעקב אבינו