עיונים בפרשות השבוע / הרב אלחנן סמט - סדרה ראשונה

עיונים בפרשות השבוע / הרב אלחנן סמט - סדרה ראשונה

הוצאת מעלות שע"י ישיבת מעלה אדומים טל' 02-5353655 פקס: 02-5353947

בראשית

  • פרשת בראשית
   "ויִשַׁע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה" - מדוע? ( בראשית ד', א-טז)
  • פרשת נח
   "וְשַׁח גבהוּת האדם" (ישעיה ב', יז), החטא ועונשו בסיפור על העיר בבל ומגדלה (בראשית י"א, א-ט)
  • פרשת לך לך
   "ותענה שרי" - האם "חטאה אמנו בעינוי הזה"?
  • פרשת וירא
   הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל
  • פרשת חיי שרה
   יפה שתיקתן של עבדי אבות (בראשית כ"ד)
  • פרשת תולדות
   הערכת המעשה של נטילת הברכות (בראשית כ"ו, לד - כ"ח, ט)
  • פרשת ויצא
   שִׁיבה מאוחרת
  • פרשת וישלח
   המפגש הכפול בין יעקב לעשו (בראשית ל"ב, ד - ל"ג, כ)
  • פרשת וישב
   פשרם של חלומות יוסף
  • פרשת מקץ
   מתי אמר ראובן לאחיו "אל תחטאו בילד" והם לא שמעו לו?
  • פרשת ויגש
   נאום יהודה ואפשרות הרַשׁומון בסיפור המקראי
  • פרשת ויחי
   פרֵדה מיעקב אבינו

שמות

  • פרשת שמות
   גזרות פרעה
  • פרשת וארא
   נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו
  • פרשת בא
   ההונאה במשא ומתן עם פרעה בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת
  • פרשת בשלח
   סיפור בקיעת הים - המטרות המוצהרות והמטרה הנסתרת
  • פרשת יתרו
   בואו של יתרו אל משה ואל ישראל - אירוע משפחתי או אירוע היסטורי?
  • פרשת משפטים
   דיני נזיקין - "מגילת זכויות האדם"
  • פרשת תרומה
   הארון ובדיו וכפורת הכרובים
  • פרשת תצוה
   מזבח הקטורת - מקומו במשכן ומקומו בפרשה
  • פרשת ויקהל
   המבוא לתיאור עשיית המשכן: התשתית החומרית והתשתית האנושית
  • פרשת פקודי
   מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי?

ויקרא

  • פרשת ויקרא
   בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה
  • פרשת צו
   "התורה לעלה למנחה ולחטאת ולמִלואים ולזבח השלמים" - מתי נאמרה? בעקבות פירוש הרב הופמן לספר ויקרא
  • פרשת שמיני
   דיני בעלי החיים: הטמא והטהור, הנאכל ואשר לא ייאכל
  • פרשת תזריע-מצורע
   טומאת יולדת ומילה לשמונה
  • פרשת אחרי מות
   טעמם של איסורי העריות
  • פרשת קדושים
   "ולפני עור לא תתן מכשל" - על פרשנותם המטפורית של חז"ל לאיסור
  • פרשת אמור
   ממחרת השבת - עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי
  • פרשת בהר
   עבד עברי אחד או שני עבדים עבריים? - פרשיות עבד עברי בתורה על פי פרשנות חז"ל
  • פרשת בחוקותי
   פרשות בהר ובחוקותי - סיומו המרומם של ספר ויקרא

במדבר

דברים